כתובת -  50שמעון התרסי
  • 416a6b9b3f5dd1252bdff559d9f3426b1.jpg
  • 416a6b9b3f5dd1252bdff559d9f3426b2.jpg
  • 416a6b9b3f5dd1252bdff559d9f3426b4.jpg
  • 416a6b9b3f5dd1252bdff559d9f3426b8.jpg
מפת הנכס