כתובת -  50ארלוזורוב
  • 381c6310a78eb1731950e6713260d7e92.jpg
  • 381c6310a78eb1731950e6713260d7e93.jpg
  • 381c6310a78eb1731950e6713260d7e94.jpg
  • 381c6310a78eb1731950e6713260d7e95.jpg
  • 381c6310a78eb1731950e6713260d7e97.jpg
  • 381c6310a78eb1731950e6713260d7e98.jpg
מפת הנכס